سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
محمد ناوک –
مجید گندمکار –
جواد نیکوکار –
سیدمحمدجواد رستگارفاطمی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات ساوه، گروه مهندسی برق

چکیده:
دراین مقاله کات اوت فیوز بعنوان یکی ازاصلی ترین ادوات حفاظتی شبکه توزیع بامنابع تولید پراکنده DG موردجایابی همزمان قرار خواهد گرفت درواقع برتری اصلی این تحقیق ارایه تکنیکی برای جایابی همزمان این دووسیله قدرت است که اساسا ماهیت و کاربرد متفاوت و مجزایی دارند تابع هدف مساله کمینه سازی شاخص های قابلیت اطمینان است انتخاب شاخصهای قابلیت اطمینان براساس ایجادمصالحه بین رضایت مشتری و فروشنده است ازاین رو شاخص های قابلیت اطمینان هزینه انرژی توزیع نشده CENS ازدید فروشنده انرژی شاخص متوسط تعدادقطعی لحظه ای MAIFI متوسط مدت زمان خاموشی سیستم SAIDI و متوسط تعداددفعات قطعی سیستم SAIFI ازدید خریدار مورد بررسی و مطالعه قرارمیگیرند مساله فوق با استفاده ازالگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات PSO حل شده و بخشی ازشبکه واقعی کشور بهعنوان شبکه نمونه اصلی موردمطالعه قرارخواهد گرفت