سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد نوبری نیا – عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
فرهور کلاته – دانشجوی دکتری دانشکده فنی دانشگاه تهران
بهرام اسمعیل زاده – عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

آب اولین و مهمترین عامل در عمران و آبادانی و همچنین توسعه اقتصادی هر کشوری می باشد و استفاده بهینه از منابع آب موجود که با صرف هزینه هنگفت ساخته می شوند ا اهمیت الایی برخوردار می باشند. عدم برنامه ریزی و بهره برداری بهینه از منابع آب از موضوضعات مهمی می باشند که طراحان با آن مواجه می باشند. کم توجهی به اینامر باعث عدم بهره برداری بهینه واتلاف سرمایه های اولیه خواهد شد. از موارد بسیار مهم در حل این گونه مسائل بهره گیری از یک نگرش سیستمی و یکپارچه با در نظر گرفتن کلیه احتمالات در داده های ورودی و شرایط محیطی تامین نیازهای پایین دست و به حداقل رساندن کمبودها در زمان حداکثر تقاضا را ایجاب می کند. در این مقاله سعی شده است با استفاده از مدلهای ریاضی بهینه سازی و شبیه سازی اقدام به حذف گزینه های نامطلوب و انتخاب سیستم بهینه ای مرکب از گزینه های برتر عملکرد سد ارسباران ارزیابی گردد بطوریکه نیازهای آبی را با ضریب اطمینان بالا در حد ریسکهای مجاز و قابل اعتماد تامین نماید.