سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحید طباطباوکیلی – دانشگاه علم وصنعت ایران
علی اصغر حقیقی – دانشکده مهندسی برق

چکیده:

مساله تخصیص توان در کانالهای همیار رله با مدولاسیون OFDM در مقالات پژوهشی مورد بررسی قرار گرفته است. معذالک تا کنو برای روش رله کردن اشکارسازی و ارسال مجدد (DF) تخصیص توان بهینه ای ارائه نشده است. از این رو در این مقاله تخصیص بهینه توان را در روش رله کردن DF بدست آورده و این مساله را در دو حالت DF ثابت و DF با انتخاب زیر کانال از نظر تحلیلی مورد مطالعه قرار می دهیم. همچنین برتری DF با انتخاب زیر کانال نسبت به DF ثابت را خصوصا از دید موقعیت رله بررسی خواهیم کرد. در انتها عملکرد تخصیص بهینه توان ارائه شدده را درموقعیتهای مختلف رله، بصورت شبیه سازی نشان می دهیم.