سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

همایون برهمندپور – پژوهشگاه نیرو
عباس نصیری – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

روش ردیابی توان در ادامه آن، سهم مشارکت توان ژنراتور در بار، یکی از موثرترین و کارآمدترین روشهای تخصیص توان و تخصیص هزینه درشبکه های تجدید ساختار شده است. توسط این روش می توان نحوه توزیعتوان هر واحد نیروگاهی در شبکه را بدست آورد و از آنجاسهم توان این واحد را در تغذیه بارهای شبکه محاسبه نمود. بر این اساس آن استراتژی کنترلی مناسبی را در اختیار مدیریت شبکه قرار داد. یکی از اهداف این استراتژی می تواند تخصیص هزینه مناسب به تلفات شبکه و به دنبال آن ، هدایت مناسب بهسوی کاهش تلفات در شبکهتحت پوشش هر شرکت باشد.
در این مقاله پس از ارایه روشی جهت تعیین سهم تولید هر ژنراتور درتلفات شبکه، بر اساس سهم مشارکت الگوریتم ارائه شده بر روی طرح شبکه انتقال کشور در سال 1385 اجرا شده و نتایج آن مورد ارزیابی قرار گرفته است.