مقاله تخمين نرخ تنزيل اجتماعي براي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه 135 تا 156 منتشر شده است.
نام: تخمين نرخ تنزيل اجتماعي براي ايران
این مقاله دارای 22 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله نرخ تنزيل اجتماع- تجزيه و تحليل فايده- هزينه
مقاله سرمايه گذاري
مقاله مصرف
مقاله مرگ و مير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلي قهرمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله نرخ تنزيل اجتماعي براي ايران محاسبه شده که در ارزيابي اقتصادي و تحليل فايده هزينه پروژه هاي سرمايه گذاري نظير طرحهايي که مقاصد بهبود زندگي مردم را بررسي مي کنند، مورد استفاده قرار مي گيرد. اجزاي اين نرخ طبق فرمول رمزي شامل نرخ رشد مصرف واقعي سرانه، کشش مطلوبيت نهايي مصرف و نرخ تنزيل مبتني بر مرگ و مير است. براساس آمار سري زماني واقعي 1353-1386 (سي و يک سال) نرخ تنزيل %7.2 برآورد شده است. با توجه به منطق بکار گرفته شده و مقايسه آن با کشورهاي ديگر، اين نرخ معقول بنظر مي رسد و مي تواند در عمل نيز بکار گرفته شود.