سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
امید معرفیان فرد – رئیسHSEپالایشگاه پنجم, پارس جنوبی
سلطان حبیب پور – ایمنی پالایشگاه پنجم, پارس جنوبی
مهدی جمشیدی – ایمنی پالایشگاه پنجم, پارس جنوبی

چکیده:
آنا لیز پیامد ابزاری است که مهندسین ایمنی با هدف ارزیابی ریسک ناشی از فعالیت های صنعتی،و به منظورتعیین میزان خطرات و تلفات احتمالی ناشی از حوادث،آن را بکار می گیرند. ارزیابی پیامد را می توان برای اهدافی چون تعیین پارامترهای لازم در طراحی تجهیزات از قبیل تخمین ارتفاع فلر بکار برد. ارتفاع فلرهای بلند تا حداکثر 120 متر میباشد اما محدوده دقیق آن به مقدار تشعشع و غلظت مجاز مواد آلاینده در سطح زمین بستگی دارد. در این مقاله با استفاده از نرم افزارPHAST به بررسی میزان تشعشع حاصل از فلر پرداخته شده است.نتایج نشان می دهد که با توجه به میزان تشعشع مجاز در اطراف فلر می توان محل و ارتفاع بهینه آنرا تخمین زده و راهکارهای مناسب در جهت کاهش آسیب های احتمالی ارائه داد.