سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
عرفان حسینی – دانشگاه صنعت نفت
حسین ایزدی یزدی – شرکت نفت شل، لندن
بهرام حبیب نیا – هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت

چکیده:
تخلخل (Porosity) از مهمترین پارامترهائی است که بعنوان یکی ازاساسی ترین فاکتورها در مهندسی مخازن بشمار می رود. دانستن این پارامتر، متخصصان را قادر می سازد تا فرآیند های توسعه میادین نفت و گاز را بصورت کارا و مؤثر طراحی و مدیریت کنند. استفاده از نمونه های مغزه یکی از قدیمی ترین روش ها برای اندازه گیری تخلخل و تراوایی می باشد. اما این روش کاستی های مربوط به خود را دارد. به عنوان مثال نتایج این روش فقط می تواند نمایانگر خواص مخزن در محل چاه یا محدوده چاه باشد. با ترکیب داده های لرزه نگاری سه بعدی، نگارهای چاه پیمایی و اطلاعات حاصل از نمونه های مغزه می توان خواص مخزن را در فواصل دورتر ازچاه نیز تخمین زد. در این مقاله داده های لرزه نگاری سه بعدی در محدوده مطالعه (یکی ازمیادین نفتی در جنوب غرب ایران) با استفاده از داده های نگارهای چاه پیمایی تعبیر و تفسیر شده است. همچنین با انجام برگردان لرزه ای بر روی داده های لرزه نگاری سه بعدی و تلفیق نشانگرهای لرزه ای، خصوصیات مخزنی سازند آسماری در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نتایج به دست آمده، رسوبات این میدان دارای خصوصیات تغییر رخساره ای می باشد و در نتیجه در بخش های مختلف میزان تخلخل متفاوت است، که با حرکت از بخش جنوب شرقی به سمت بخش شمال غربی، تغییرات در این افق، ابتدا کاهش یافته و سپس در بخش شمال غربی به حداکثر مقدار خود می رسد