سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سامرا دولتی میله سرا – کارشناس ارشد مکانیک، دانشگاه مازندران، دانشکده مهندسی مکانیک
علی اکبر رنجبر – دانشیار، دانشگاه مازندران، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

این کار قصد دارد خواص ترموفیزیکی وابسته به دمای یک ماده کامپوزیتی غیر ایزوتروپ را با استفاده از تکنیک تخمین پارامتر معکوس در دو حالت یک بعدی و دو بعدی تخمین بزند. خواص ترموفیزیکی بصورت توابع خطی و سهموی بر حسب دما می باشند. متد بکار رفته در فرایند تخمین، الگوریتم ژنتیک میباشد. روشهای تخمین پارامتر معکوس بر اساس مینیمم سازی یک تابع هدف شامل دماهای محاسبه شده و دماهای اندازه گیری شده می باشند. نتایج نشان می دهند که بکارگیری الگوریتم ژنتیک در حالات یک بعدی و دو بعدی حلهای قابل قبولی ارائه می دهد.