سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی محبی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی
رسول محمدیخواه نجف آبادی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی

چکیده:

در این مطالعه معادله ساده جدیدی بر پایه معادله حالت ویریال جهت محاسبه ضریب تراکم پذیری سیالات خالص غیر قطبی ارائه میگرد د. این معادله یک چند جمله ای درجه سوم بر حسب فشار نقصانی و دمای نقصانی و ضریب دوم ویریال می باشد . با توجه به معادله جدید ضرائب ترکم پذیری برای تعدادی سیالات غیر قطبی محاسبه و نتایج با داده های تجربی، معادله لی – کسلر و معادله دو جمله ای ویریال مقایسه شده اند که نشان می دهد توافق خوبی بین داد های تجربی و نتایج این معادله وجود دارد . همچنین این معادله ضریب تراکم پذیری بحرانی را خیلی خوب پیش بینی می کند.