سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سید حسین پور تاکدوست – استاد دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا
محمد هاتف کشوادی – کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا، گرایش دینامیک پرواز و کنترل، دانشگاه صن

چکیده:

مساله غیر خطی ردیابی ماهواه ها بر اساس داده های رادار و این نکته که ماهواره در هر زمانی بر روی چه نقطه ای قرار گرفته است، با توجه به خطاهای وارده در مدلهای تخمین و همچنین دقت ابزار اندازه گیری، میتواند دارای درجات مختلفی از پیچیدگی باشد. یکی از ابزارهای مناسب در امر تخمین و همچنین پیش بینی مناسب مکان ماهواره، استفاده از فیلتر کالمن توسعه یافته به منظور تبدیل اندازه گیری ها اطلاعات قابل استفاده می باشد. در این مقاله سعی شده اس با استفاده از مدل اندازه گیری و همچنین مدل تخمین مناسب و با استفاده از فیلتر کالمن توسعه یافته، مسیر حرکت واقعی فضاپیما یا ماهواره را برای مقاصد ژئودزی (Geodesy) یا حتی مخابراتی تخمین بزنیم. مدل استفاده شده در این مقاله بر پایه مساله دو جسم ارائه شده و سعی بر این است که در کنار بهبود دقت مساله، تاثیر مدل دینامیکی فیلتر و همچنین نرخ داده برداری را بر کارایی فرآیند تخمین بررسی کنیم.