سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

داود فراوش – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – مخازن هیدروکربوری، دانشگاه آزاد ا
امین علی عبدی – کارشناسی علوم کامپیوتر، دانشگاه ولی عصر (ع ج) رفسنجان

چکیده:

فرایند آشام یکی از مهمترین روش های بازیابی نفت از مخازن آب دوست می باشد که در آن سیال غیر ترکنند ه( نفت) توسط سیال ترکننده( آ ب) در محیط متخلخل جابجا می شود . تعیین میزان بازیابی نفت در فرآیند آشام، از طریق شبیه سازی فرآیند در آزمایشگاه و آزمایش بر روی مغزه هایی از سنگ مخزن صورت می گیرد. آزمایش بر روی مغزه معمو لا" چندین ساعت و تا چند روز طول می کشد و اگر تعداد مغزه ها زیاد باشد، این کار مدت زمان زیادی به طول می انجامد .
شبکه های عصبی مصنوعی براساس سیستم عصبی بدن انسان ساخته شده اند . این شبکه ها قادرند روابط بین ورودی ها و خروجی ها را تشخیص دهند و پس از آموزش مناسب، با استفاده از ورودی های جدید، خروجی مناسب را تخمین بزنند . در این تحقیق سعی شد تا با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و اطلاعات مربوط به چند آزمایش مغزه، میزان بازیابی برای دو نمونه مغزه حاوی نفت سبک و سنگین، تخمین زده شود. برای این منظور از سه پارامتر دبی تزریق، حجم سیال تزریقی و جرم مخصوص نفت درون مغزه به عنوان داده های ورودی و میزان بازیابی به عنوان داده خروجی استفاده شد. در نهایت نتایج تست شبکه با اطلاعات بدست آمده از طریق آزمایش مغزه مقایسه شد .