سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدعمیدالدین موسوی – موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران، گروه برق دانشکده مهندسی، دانشگ
ابوالفضل ناطقی – موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران، گروه برق دانشکده مهندسی، دانشگ
مهدی بیگدلی – موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران، گروه برق دانشکده مهندسی، دانشگ
سیدمحی الدین موسوی – گروه برق دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان

چکیده:

تشخیص عیوب تجهیزات قدرت قبل از خرابی کامل، جهت بالا بردن قابلیت اطمینان شبکه برق و نیز حفظ سلامت این تجهیزات بسیار مهم میباشد. در این راستا، مدل سازی عایقی این تجهیزات جهت تشخیصوضعیت عایقی آن ها و پیش بینی رفتار عایق مورد توجه می باشد. در این مقاله ، یک مدل ساده RC برای مدل سازی عایقی تجهیزات قدرت به کار گرفته شده و جهت تعیین پارامترهای مختلف این مدل از نتایج تست دی الکتریک PDC استفاده شده است. از میان روش های مختلف برای حل مسائل تخمین پارامتر از دوروش Exponential – Curve – Fitting و روش قدرتمند الگوریتم ژنتیک جهت تخمین پارامترهای مدل عایقی استفاده شده است. در انتها، مدل عایقی ترانسفورماتور نیروگاه نکا ارائه شده و پارامترهای آن با توجه به نتیجه تست pdc تخمین زده شده است. برای این منظور از دو روش مذکورجهت شناسایی پارامترها استفاده شده و نتایج حاصله با یکدیگر مقایسه شده است که یان مقایسه نشان دهنده قدرت الگوریتم ژنتیک در شناسایی پارامترهای مدل عایقی می باشد.