سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهری رجایی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان – ایر
محمدرضا میبدی – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ته

چکیده:

در این مقاله روشی مبتنی بر اتوماتاهای یادگیر برای تدارک پویای پهنای باند در شبکه های سرویس متمایز پیشنهاد می گردد. روش پیشنهادی با این شرط که کیفیت سرویس از یک آستانه از پیش تعیین شده کمتر نشود سعی در ماکزیمم کردن استفاده از پهنای باند می کند. میزان پهنای باند برای هر کلاس سرویس به طور پویا در بازه های مشخصی از زمان بر اساس بازخوردی که ای محیط گرفته می شود تغییر می کند. نتایج شبیه سازی ها نشان داده است که با استفاده از این روش می توان کیفیت سرویس بهتری در مقایسه با روش مقایسه با روش تدارک ایستای پهنای باند از لحاظ نرخ خرابی، تاخیر و گذردهی فراهم نمود. همچنین شبیه سازی ها نشان میدهد که روش پیشنهادی ختی در صورت ایجاد تغییرات در ترافیک و یا برنامه ریزی قیمت با سرعت بالایی به سمت استراتژی بهینه همگرا میشود.