سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
فرحناز عمادی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی ابواب جمعی آموزش و پرورش فارس
حسین افلاکی فرد – دکترای برنامه ریزی درسی وعضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان
ابراهیم رنجبر – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی ابواب جمعی آموزش و پرورش فارس
محمد برومند – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی ابواب جمعی آموزش و پرورش فارس

چکیده:
هدف از این تحقیق نقش تربیت شهروندی بر رشد اجتماعی می باشد . روش تحقیق به کار گرفته شده در این مقاله، کتابخانه ای بوده است. با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت که: آموزش و پرورش در جوامع امروزی به عنوان کلیدی ترین نهاد آموزشی در جهت توسعه همه جانبه به شمار می رود. چرا که در پرتو آموزش است که انسان ها متحول می شوند. بر پایه نظام آموزشی و تربیتی یک جامعه است که نظم و انضباط اجتماعی حالت نهادی به خود می گیرد و عامه مردم به طرف فرهنگ ترقی و توسعه حرکت می کنند. تربیت شهروندی نقشی کلیدی در رشد و تکامل انسان دارد و از سال ها پیش ارزش و فایده آن برای تکامل جسمانی مشخص شده است. به دلیل چند وجهی بودن شخصیت انسان نیاز است تا برنامه های متفاوتی برای رشد و تکامل افراد مورد استفاده قرار گیرد.. هدف از آموزش و سرمایه گذاری آموزشی کشف و توسعه ی منابع انسانی در جهت تعالی بخشی ارزش ها و استعدادها و بهینه کردن آن است چون محور اصلاحات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی در کلیه ممالک توسعه یافته، انسان بوده می باشد. آموزش مهم ترین رکن برنامه ریزی جامعه است و کلیدی ترین عنصر در توسعه یک جامعه مردم آن جامعه هستند که باید از فرهنگ، آگاهی و مهارت های گوناگون برخوردار باشند.