سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جمال قاسمی – کارشناسی ارشد مھندسی الکترونیک دانشگاه مازندران
رضا قادری – استادیار دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه مازندران
ابوالفضل رنجبر نوعی – استادیار دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه مازندران

چکیده:

بطور کلی تحلیل نمونه های سیگنالهایی که با نویز و عدم ایستایی بالا وغیر خطی بودن درگیر می باشند، دشوار می باشد. دسته ای از اینگونه سیگنالها سریهای زمانی مالی می باشند. سیستمهای مختلفی برای بررسی اینگونه مسایل ارائه شدند که در برخی از آنها شبکه های عصبی به چشم می خورد. در این تحقیق تغییرات ارزش دلار نسبت به یورو به عنوان یک سری زمانیمالی در نظر گرفته شده است و هدف مقاله، ارائه سیستمی برای پیشگویی راستای تغییرات ارزش دلار نسبت به یورو می باشد. با توجه به خصوصیات مساله از نگاشتهای خود سازمانده به منظور استخراج ویژگی و شبکه های عصبی المن برای تشخیص راستای تغییرات استفاده شده است. در نهایت پاسخ سیستم از حدس عادی بهتر بوده و می توان با مطالعات بیشتر به بدست آوردن پاسخهای بهتر امیدوار بود.