سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
پوریا حیدری – دانشجو ارشد دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی
محسن وفایی سفتی – استاد دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی
ابراهیم تنگستانی – دانشجو ارشد دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی
حامد کاظمی – دانشجو ارشد دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:
با توجه به محدود بودن مخازن نفتی دنیا، بهره برداری مناسب از مخازن نفت برای بدست اوردن بیشترین میزان تولید ، از جمله مهمترین مسایلی است که امروزه در صنعت نفت مورد توجه قرار گرفته است. یکی از روش های متداول در ازدیاد برداشت نفت، استفاده از سورفکتانت ها می باشد. استفاده از سورفکتانت ها در پروژه های ازدیاد برداشت نفت در نقاط مختلف دنیا نتایح خوبی داشته و باعث توجه بیشتر صنعت نفت به این روش شده است. روش دیگری که در ازدیاد برداشت نفت استفاده می شود استفاده از شوراب رقیق در ماسه سنگ ها می باشد. تزریق شوراب رقیق باعث افزایش تولید نفت می شود. در این تحقیق اثر سورفکتانت آنیونی سدیم دودسیل بنزن سولفانات به همراه آب هوشمند بر ازدیاد برداشت نفتمورد بررسی قرار گرفته است. تزریق همزمان شوراب رقیق به همراه سورفکتانت افزایش بسزایی در ازدیاد برداشت نشان داده است. (26% از کل نفت موجود در ماسه متراکم شده).