سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدیه قمری – دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و صنایع غذایی
سیدهادی پیغمبردوست –
امیرمنصور وطن خواه –

چکیده:

آرد دیسپرس شده در محلول آبی SDS هنگامیکه در سرعت بالا سانتر یفوژ شود لایه ای از ژل پروتئینی را شکل می دهد .این روش قراردادی تست ژل ، جهت توسعه تست غربال گری در مقیاس کوچک ( کمتر از 1 گرم آرد) برای ارزیابی کیفیت پروتئین گندم نانوایی اصلاح شد. اصلاح شاملاستفاده از میکروتیوپ 5/ 1 میلی لیتری با جنس پلاستیکی محکم بود . برای جلوگیری از شکستن میکروتیوپ ها در دور بالای سانتریفوژ، از دور پایینو زمان بیشتر استفاده شد. در این فرایند، 07 / 0 گرم آرد در 4/ 1 میلی لیتر از محلول %1/5 SDS دیسپرس شده و در دمای 20 °C ، برای 55 دقیقه دردور 40,000× g سانتریفوژ گردید . در این تست از 13 آرد گندم ایرانی با کیفیت نانوایی متفاوت استفاده شد. میزان همبستگی وزن ژل پروتئینی بدست آمده با حجم و ارتفاع نان به ترتیب 716 / 0 و 810 / 0 بدست آمد