سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آیدین بهناد – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف
ترانه اقلیدس – پژوهشکده الکترونیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

یک طرح تسهیم راز آستانه ای، مانند طرح معروف شامیر، می تواند توسط هر یک از افراد شرکت کننده در مرحله بازیابی راز مور تهدید قرار گیرد . با استفاده از خاصیت کشف و تصحیح خطا در کدهای MDS، در صورتی که تعداد افراد متقلب از حدی بیشتر نباشند می توان با وجود تقلب، راز را به دست آورد. به طور خاص، از کدگشایی کدهای رید –سولومون می توان برای بازیابی راز در حضور افراد متقلب چه برای طرح تسهیم راز آستانه ای شامیر و چه تسهیم راز بر پایه کد رید – سولومون استفاده کرد. در این مقاله نشان خواهیم داد که برای بازیابی راز در حضور افراد متقلب استفاده از کدگشایی فهرستی، که در سالهای اخیر برای کدگشایی کد رید – سولومون معرفی شده است، نسبت به روش های کلاسیک پیشین که مبتنی بر تصحیح خطا ستند، کارایی به مراتب بالاتری دارد.