مقاله تشخيص قسمت هاي مختلف بدن در کودکان 4-1 ساله جنوب تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه 70 تا 78 منتشر شده است.
نام: تشخيص قسمت هاي مختلف بدن در کودکان 4-1 ساله جنوب تهران
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصور از بدن
مقاله شناسايي قسمت هاي مختلف بدن
مقاله رشد کودک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: تقي زاده قربان
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: رحيم زاده رهبر ثريا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: هدف از اين مطالعه، بررسي رشد تشخيص اعضاي بدن در کودکان کوچک است. تشخيص اعضاي بدن به عنوان يک توانايي براي اشاره کردن به قسمت هاي مختلف يک عروسک است. قسمت دوم اين مطالعه، مقايسه شناخت اعضاي بدن بر روي بدن خود و بر روي عروسک است. ارزيابي مناسب رشدي در کشورهاي غربي انجام شده ولي اغلب آن ها براي نژادهاي مختلف طراحي نشده و يا اگر هم شده، اطلاعات کافي در دسترس نيست لذا سعي شد که يکي از مقوله هاي مهم رشدي بدن يعني شناخت اعضاي بدن بررسي.
روش بررسي: اين مطالعه به روش توصيفي تحليلي از نوع cross sectional بر روي 90 کودک در منطقه جنوب تهران انجام شد. کودکان مورد ارزيابي 4- 1 ساله بودند (46 دختر، 44 پسر). پس از پر کردن پرسشنامه اطلاعات دموگرافيک توسط مربيان مهد کودک، بخش دوم که شامل نام اجزا بدن به منظور تعيين تعداد اجزا اشاره شده براي کسب نمره نهايي بود تکميل گرديد.
يافته ها: اختلافات در گروه هاي سني مختلف(p<.001)  معني دار بوده است. اختلاف بين پسر و دختر در شناسايي اعضاي بدن روي بدن خود، در تمام گروه هاي سني مختلف معني دار نبوده است ولي در شناسايي اعضاي بدن بر روي عروسک در سنين 3-2 و 4-3 سالگي معني دار بوده است و در مجموع در شناسايي بين اعضاي بدن خود و عروسک تفاوت معني دار وجود نداشت.
نتيجه گيري: اين نتايج، کاربرد بسياري درارزيابي شناسايي قسمت هاي مختلف بدن درکودکان کوچک دارد؛ اولا، کودکان اجزا بدن را هم روي بدن خود و هم روي عروسک نشان مي دهند، اين بدين معني است که مي توان اجزاي بدن را از روي بدن کودک يا از روي عروسک پرسيد. ثانيا، اين مطالعه پيشنهاد مي کند که اگر کودکي در سنين 1-4 سالگي اجزاي اصلي بدن را نشناسد، بايد براي ارزيابي بيشتر به کاردرماني ارجاع شود.