سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مواد روان گردان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد مرادی – عضو هئیت علمی دانشکده پرستاری و مامایی قزوین

چکیده:

در حال حاضر تهیه؛ تولید؛ توزیع؛ و استفاده مواد مخدر جدید در میان نوجوانان و جوانان به عنوان یک معضل فرهنگی و اجتماعی و بهداشتی مطرح است. یکی از این مواد جدید اکستاسی می باشد که با نام قرص شادی در بین نوجوانان و جوانان شناخته می شود.