سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

راحله کافیه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی ، دانشکده پزشکی، گروه مهندسی پزشک
رسول امیرفتاحی – استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان
علیرضا مهری – استادیار دانشکده پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفها

چکیده:

تشخیص انواع آریتمی های بطنی در سیستمهای اتوماتیک از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند. در این روش سعی شده است بر اساس مکان هندسی ریشه های مدلAR ریتم های موجود در سیگنال ECG شامل NSR و VF ، VT از یکدیگر تفکیک گردند. مزیت این روش نسبت به روشهای قبلی، کاربرد روشهای مبتنی بر مدل AR بر روی دیتای فیزیولوزیکی انسان می باشد، که این روش قبلا برای تخمین دوره VF درحیوانات بکار رفته است. مزیت دیگر این روش ،سهولت تصمیم گیری، بدون نیاز به استخراج ویژگی های پیچیده و نیاز به تنها 2 ثانیه از data برای اعلام نتیجه می باشد. در حالیکه در روشهای مبتنی بر fft و استخراج ویژگی از طیف فرکانسی، حداقل8ثانیه از data برای اعلام نتیجه ضروری می باشد بنابراین برای پیاده سازی الگوریتم، پارامتر های مدلAR با مرتبه 4 برای بخش های 2 ثانیه ای استخراج شده، و از آنجاییکه مکان هندسی نقاط مربوط به آریتمی های مختلف جدا از یکدیگر می باشند، توسط یک شبکهLVQ در مورد نوع آریتمی تصمیم گیری می شود.