سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمجتبی کسائیان – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا صفابخش – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دراین پروژه مساله تشخیص جنسیت با استفاده از دو بردار ویژه اول تصویر چهره به کمک ماشین بردارپشتیبان بررسی شده است. تعداد 400 تصویر حاوی 200 چهره مرد و 200 چهره زن در آزمایشها بکار گرفته شده اند. طراحی و ارزیابی دسته بندی کننده با 200 تصویر آموزشی و 200 تصویر آزمایشی انجام گردید. بکمک ماشین بردار پشتیبان صحت کارایی برای تصاویر آموزشی 95% و برای تصاویر ازمایشی 89/5% گزارش گردید. همچنین این روش نسبت به نویز و تاری تصویر تا حد زیادی از خود مقاومت نشان می دهد.