سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد مهدی زاده – دانشکده مهندسی برقدانشگاه تفرش، ایران
جعفر میلی منفرد – استاد دانشکده مهندسی برقدانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
فرامرز سامانی – گروه مهندسی برقدانشگاه صنعتی جندی شاپور، ایران
همایون مشکین کلک – استادیار دانشکده مهندسی برق – دانشگاه تفرش، ایران

چکیده:

در این مقاله روشی نوین برای تشخیص خطای خروج از مرکزیت استاتیکی روتور ژنراتور سنکرون قطب برجسته بر اساس اندازه گیری و آنا لیز تغیرات منحنی ولتاژ القاء شده در ارائه شده ،) محور روتور، بنام مو نیتورینگ ولتاژ محور (SVM )است. روش پیشنهادی بر مبنای تحلیل طیف فرکانسی منحنی ولتاژ محور به کمک مدلسازی و شبیه سازی ژنراتور سنکرون دو بعدی و با در نظر نمونه به روش اجزاء محدود (FEM) گرفتن مسئله اشباع مغناطیسی، توسعه یافته است . در شبیه سازی صورت گرفته، نکاتی نظیر ر فتار غیرخطی هسته های مغناطیسی، شکل هندسی واقعی شیارها و فاصله هوائی، توزیع سیم پیچی آرمیچر و همچنین خطای خروج از مرکزیت روتور در نظر گرفته شده اند . سیستم تشخیص خطا با اخذ دامنه شاخص خطا از روی طیف فرکانسی منحنی ولتاژ محور استخراج شده است . پس از آن ویژگی های انتخاب شده برای آموزش یک شبکه عصبی استفاده شده و سرانجام شبکه آموزش دیده به عنوان ابزار تفکیک ژنراتورهای سالم و معیوب به کار رفته است.