سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم محبی آشتیانی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده برق،گروه مهندسی پزشکی
محمدحسن قاسمیان یزدی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده برق،گروه مهندسی پزشکی

چکیده:

در این مقاله الگوریتمی را برای دسته بندی ضربان های فیبریلاسیون دهلیزی و بطنی با استفاده از سیگنال تغییرات نرخ ضربان قلب (HRV) ارائه کرده ایم. این الگوریتم امل 4 مرحله می باشد. مرحله اول شامل پیش پردازش سیگنال ECG و استخراج سیگنال HRV است. در مرحله بعد 13 ویژگی از سیگنال HRV استخراج شده است. این ویژگی ها شامل 5 ویژگی حوزه زمان، ضرایب مدل AR، مرتبه 5، ویژگیهای حوزه فرکانسی و همچنین 2 ویژگی غیر خطی می باشد. در مرحله سوم به منظور بهتر شدن کارآیی دسته بندی کننده، با استفاده از آنالیز تفکیک کننده خطی (LDA) بردار ویژگی 13 بعدی بدست آمده از بخش قبل به 7 بعد کاهش می یابد. در مرحله آخر نیز با استفاده از دسته بندی کننده SVM ضربان ها طبقه بندی می شوند. روش ارائه شده با استفاده از داده های موجود در پایگاه داده MIT-BIH arrhythmia مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج بدست آمده برای سه معیار Specificity, Sensitivity و Positive Predictivity به ترتیب برابر 99/38% ، 99/67% و 98/65% می باشند.