سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ملیحه خطیبی مقدم – گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
حبیب رجبی مشهدی – گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
سیدمصطفی خسرونژاد – گروه مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

استخراج اطلاعات از سیگنالهای راداری، مخابراتی، پزشکی و … یکی از موضوعات مطرح در زمینه پردازش سیگنال می باشد. در این دسته از مسائل یک اپراتور و یا یک سیستم هوشمند با دریافت سیگنال، پارامترهایی از آن را استخراج می کند. در این مقاله الگوریتمن ژنتیک به عنوان یک روش قدرتمند بهینه سازی ، در این زمینه مورد استفاده قرار می گیرد. سیگنال مورد نظر یک سیگنال راداری ذخیره شده در یک سیستم شناسایی الکترونیکی است که لازم است نوع چرخش آنتن فرستنده و بعضی از خصوصیات دیگر مربوط به فرستنده رادار از آن تشخیص داده شود. تشخیص نوع چرخش آنتن رادار اطلاعاتی را در مورد نوع رادار و نوع عملیات آن در اختیار قرار می دهد. روش پیشنهادی در اینمقاله در مقایسه با روشهای مطرح قابلیت تشخیص همزمان چندین پارامتر را دارا است.