مقاله تشکلهاي اجتماعي و جامعه چند گفتار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1386 در پيك نور- علوم انساني از صفحه 19 تا 25 منتشر شده است.
نام: تشکلهاي اجتماعي و جامعه چند گفتار
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشارکت
مقاله جامعه چند گفتار (جامعه مدني)
مقاله دموکراسي
مقاله احزاب
مقاله ماهيت انسان
مقاله جامعه توده اي
مقاله دولت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفوري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مشارکت مردم در اداره امور اجتماعي و سياسي، همواره، محور توجه و بحث و تفکر انديشمندان و قدرتمندان سياسي بوده است. نحوه مشارکت مردم در نظامهاي دموکراتيک، از يک سو و محدوديتهاي آن در حکومتهاي خودکامه، از سوي ديگر، بستري فراهم آورده است تا نظريه پردازان از روياي مختلف به طرح موضوع بپردازند.
مقصود از اين بحث، بررسي جامعه چند گفتار در جهان امروز و تاملي گذرا در رويکردهاي مختلف آن است، تا شايد بتوان طريق معرفت شناسانه اين مفهوم را ارايه کرد.