سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی شهر الکترونیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید رضا فیلی – استادیار ، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه الزهرا(س)
محمد بایرام پور – کارشناسی، مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی و
امید محمدلو – کارشناسی، مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی و

چکیده:

برنامه ریزی استراتژیک به شکل های مختلف و در قالب های گوناگون ارائه شده است که یکی از متداول ترین آنها مدل SWOT نامیده می شود. ماتریس SWOT یکی از تکنیک های برنامه ریزی راهبردی (Strategic planning) و به طور کلی یک چارچوب مفهومی است که برای شناسایی و تحلیل تهدیدها (Threats) و فرصت ها (Opportunities) در محیط خارجی یک سیستم و بررسی قوت ها( Strengths) و ضعف های (Weaknesses) درونی آن به منظور سنجش وضعیت و تدوین راهبرد (Strategy) برای هدایت و کنترل سیستم مزبور به کار گرفته می شود. در واقع، این هنر برنامه ریز استراتژیک است که بتواند از طریق بهترین ترکیب چهار حالت موجود در آنالیز SWOT موفقیت یک سازمان را در شرایط رقابتی امروز فراهم آورد. زندگی در یک شهر الکترونیک و جامعه اطلاعاتی نیازمند پیش فرض هایی از سوی شهروندان آن جامعه است. پیش نیازهایی که نیازمند زندگی در دولت الکترونیک و شهر الکترونیک است. شهروند امروز دیگر یک شهروند معمولی نیست. او یک شهروند الکترونیک است با تمام توانایی های لازم برای یک زندگی شبکه ای. از جمله نقاط قوت شهروند الکترونیک، می توان به تعداد کاربران اینترنت و ایجاد پتانسیل بالا در جذب شهروندان الکترونیک اشاره کرد. عدم آموزش به همراه عدم شناسایی کاربردهای مورد نیاز حوزه های مختلف تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، آموزش الکترونیک و … از جمله نقاط ضعف شهروند الکترونیک در ایران محسوب می گردند. انزوای الکترونیک، پورنوگرافی الکترونیک از نقاط تهدید شهروند الکترونیک به شمار می آید. درنهایت کاهش رفت آمدها و ترافیک در ایران از جمله فرصت های پیش روی شهروند الکترونیک به شمار می آند. از این رو در این تحقیق با بر شمردن نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدید های پیش روی شهروند الکترونیک در کشور به صورت نسبتا جامع و کامل تلاش می شود استراتژی های لازم برای بالفعل کردن نقاط قوت و بهره برداری از فرصت ها و نیز استراتژی های حداقل سازی تهدید ها و پوشش نقاط ضعف مورد بررسی قرار گیرد.