مقاله تصحيح چند بيت از ديوان ناصرخسرو (بر اساس نسخه اي تازه يافته) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در پژوهش هاي ادب عرفاني (گوهر گويا) از صفحه 137 تا 149 منتشر شده است.
نام: تصحيح چند بيت از ديوان ناصرخسرو (بر اساس نسخه اي تازه يافته)
این مقاله دارای 13 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصحيح
مقاله شعر فارسي
مقاله ديوان ناصرخسرو
مقاله نسخه 1039 هجري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يلمه ها احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از نسخه هايي كه مينوي و محقق در تصحيح ديوان ناصر خسرو از آن بهره برده اند، نسخه مکتوب به سالهاي 712 تا 714 هجري، محفوظ در کتابخانه اينديا آفيس (ديوان هند) بوده است، که متاسفانه برخي از صفحات آن كاستيهايي دارد و بيتهايي از آن به علت محو و سياه شدگي ناخواناست. از اين رو، نسخه چاپي ياد شده در بردارنده ابياتي مبهم، ناقص و مشکوک است. در اين ميان، در فاصله سالهاي 1039-1041 هجري نسخه اي به خط صدرالدين محمد معمار اصفهاني از روي نسخه پيشين استنساخ شده که همه ابيات آن کاملا واضح و خواناست؛ اما ظاهرا اين نسخه در اختيار مصححان نبوده است. به همين جهت، نگارنده در اين نوشتار کوشيده است، بر اساس نسخه ياد شده، برخي از كاستيها و دشواريهاي بيتها، واژه هاي مبهم و ناخواناي ديوان چاپ شده را برطرف سازد.