سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
مهرزاد عسکری – دانشجوی فناوری ارشد تصفیه و پالایش پساب های صنعتی، دانشگاه جامع علمی کاربردی منطقه ویژه اقتصادی پارس
سحر کشتکاری – دانشجوی فناوری ارشد تصفیه و پالایش پساب های صنعتی، دانشگاه جامع علمی کاربردی منطقه ویژه اقتصادی پارس
حسین شرافتمند – دانشجوی دکتری شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
مهرداد عسکری – دانشجوی کارشناسی الکترونیک، دانشگاه شیراز

چکیده:
از جمله معضلاتی که امروزه اذهان مدیران شرکت های گاز و پتروشیمی را به خود مشغول کرده مشکل دفع پساب های کاستیکی ناشی از فرایند تولید در این صنایع می باشد. چرا که این پساب دارای pH بسیار بالا، ترکیبات سولفوره، هیدروکربن، سود آزاد باقیمانده و نمک های معدنی است و از این رو رهاسازی آن بدون اعمال روش های تصفیه، آثار شدیدا سوء محیط زیستی به دنبال خواهد داشت. از آنجا که در صنایع پتروشیمی نظیر صنایع تولید الفین، استفاده از کاستیک به علت کارایی بالا در جداسازی ترکیبات مزاحم فرایند غیرقابل جایگزین است، لذا تولید پساب کاستیکی در این صنایع اجتناب ناپذیر بوده و از این رو لازم است در خصوص دفع اصولی آن چاره اندیشی صورت پذیرد. در این مطالعه تلاش بر آن بوده که با ارایه راهکارهایی جدید در جهت مدیریت و تصفیه پساب های کاستیکی گامی نوین در این زمینه برداشته شده و با استمداد از روش تصفیه زیستی به کمک راکتور ناپیوسته متوالی (SBR) امکان تسهیل دفع این پساب فراهم گردد. زیرا که با به کارگیری این روش دستیابی به راندمان حذف بیش از 80% برای پارامتر COD (اکسیژن خواهی شیمیایی) و 95% برای حذف ترکیبات سولفیدی میسر می گردد. همچنین از آنجا که تصفیه زیستی کاستیک در غلظت های بالای TDS (کل جامدات محلول) محدود می شود با بهره گیری از جاذب های زیستی نظیر Biochar و حذف TDS، می توان به کارایی بالاتری در راکتور ناپیوسته متوالی دست یافت. بطوریکه استفاده از این جاذب پیش از سیستم تصفیه زیستی، راندمان حذف TDS را تا حدود 65% ممکن می سازد.