سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا پنداشته – عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی
نازچائی بخش لنگرودی – کارشناس ارشد شیمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی
علی نیاکانی پور – کارشناس شیمی سازمان حفاظت محیط زیست گیلان
امیر اکبرزاده – کارشناس شیمی جهاد دانشگاهی کرمانشاه

چکیده:

کلرید ازون یا پیرامین سمی است که برای کنترل علف های هرز در مزارع مورد استفاده قرار می گیرد. این علف کش به عنوان مانعی برای امر فتوسنتز گیاهان عمل می کند و به علاوه سبب اختلال در متابولیسم جانوران می شود. این سم و دیگر مواد واسطه ای که برای تولید آن بکار می روند توسط میکروارگانیزم ها قابل تجزیه نیستند. یکی از روشهای بکار گرفته شده برای حذف این سم از فاضلاب استفاده از کربن فعال به عنوان ماده جاذب سم است همچنین این سم توسط بعضی از انواع خاک قابل جذب می باشد. کارخانه تولید سم مورد مطالعه روزانه ۲۶ متر مکعب فاضلاب تولید می کند که حاصل از سه راکتور موجود درکارخانه می باشد.