سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احسان جمالی هندری – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
محمدعلی ریاحی – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله تصویربرداری توموگرافی لرزه ای یک دیواره خاکی، که توسط یک دیوار حائل نگهداشته شده و نمونه آشکاری از ناپایداری سازه ای است، بررسی و راهکار اصلاحی برای آن پیشنهاد گردیده است. هندسه و مشخصه های سازه ای دیوار، هندسه درونی ترک ها و پارامترهای فیزیکی مواد زیر زمین اهداف اولیه عملیات ژئوفیزیکی هستند. داده های لرزه ای مورد بررسی در طول دومقطع قائم برداشت شده اند. سرعت موج در یک شبکه مستطیل شکل با سلول های مربعی و با استفاده از یک الگوریتم وارون سازی بر مبنای تکنیک باز سازی تکرار همزمان (SIRT) از طریق زمان رسید امواج تراکمی به دست آمده است. آزمایش امواج فراصوت روی نمونه های سالم در آزمایشگاه صورت گرفته تا به همراه اطلاعات حاصل از محل مورد مطالعه، تفکیک پذیری را بهبود بخشد. توموگرافی ، دو ناحیه پر سرعت را که توسط یک ناحیه کم سرعت از هم جدا شده اند، نشان داده است.