سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

قنبرعلی زند – دفتر فنی کارخانه قدرت، شرکت ایران-ترانسفو ، زنجان ، ایران
مهدی مقدمی – دفتر فنی کارخانه قدرت، شرکت ایران-ترانسفو ، زنجان ، ایران
فرزاد ژاله فر – دفتر فنی کارخانه قدرت، شرکت ایران-ترانسفو ، زنجان ، ایران

چکیده:

یکی از مهمترین مسا ئلی که امروزه در زمینه بهره برداری از ترانسفورماتورهای قدرت مطرح است انجام سریع و مطمئن تعمیرات میباشد . این امر با توجه به خساراتی که تعطیلی مجموعه های حساس و استراتژیک میتواند بر پیکره اقتصاد کشور وارد آورد اصلی حیاتی و اجتناب ناپذیر است. مقاله حاضر به گز ارش فنی تعمیر ترانسفورماتور تغذیه کننده اصلی شرکت فولاد مبارکه اصفهان در شرکت ایران -ترانسفو زنجان خواهد پرداخت . خروج از مدار این ترانسفورماتور باعث کاهش فعالیت یکی از حساسترین مراکز زیربنایی کشور گردیده بود . بنابراین تعمیر هرچه سریع تر این تجهیز از اهمیت شایانی برخوردار بود . مطالعات و فعالیت های صورت پذیرفته در جهت انجام تعمیرات این ترانسفورماتور که بزرگترین ترانسفورماتور تعمیر شده در کشور است، از موضوعات این مقاله میباشد . همچنین این ترانسفورماتور دارای ویژگی ها و ملاحظات خاص خود در طراحی و ساخت بود که بعضا در ایران بی سابقه اند . در این مقاله نکات مذکور مورد تشریح و بررسی قرار خواهند گرفت.