مقاله تعيين الگوي مرگ هاي ناشي از مسموميت هاي دارويي و شيميايي در همدان طي سال هاي 1384 الي 1386 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1387 در مجله دانشگاه علوم پزشكي قم از صفحه 27 تا 31 منتشر شده است.
نام: تعيين الگوي مرگ هاي ناشي از مسموميت هاي دارويي و شيميايي در همدان طي سال هاي 1384 الي 1386
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسموميت
مقاله مرگ
مقاله دارو
مقاله مواد شيميايي
مقاله داروهاي مخدر
مقاله مواد مخدر
مقاله همدان
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افضلي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: ماني كاشاني خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي كلثوم فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مسموميت حاد دارويي و شيميايي، جزو اورژانس هاي پزشکي و از علل مهم مرگ و مير مي باشد. در اين مطالعه، به الگوي مرگ ناشي از مسموميت هاي دارويي و شيميايي پرداخته شده است.
روش بررسي: اين مطالعه به صورت مقطعي توصيفي بوده و طي مدت دو سال از تيرماه 1384 لغايت تيرماه 1386، اطلاعات دموگرافيک، علايم باليني و آزمايشات سم شناسي کليه بيماراني که به  علت مسموميت هاي دارويي و شيميايي در بيمارستان فرشچيان همدان فوت کرده، جمع آوري و داده ها با تست هاي آماري T و کاي اسکوار، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: از تعداد 2920 بيمار مراجعه کننده به علت مسموميت، 111 (8/3%) بيمار به علت عوارض ناشي از مسموميت، فوت کرده بودند. ميزان مرگ در مردان نسبت به زنان 5 به 1 بود. متوسط سني بيماران، 5/40 سال و بيشترين موارد مرگ در سنين مابين 30-21 سالگي مشاهده گرديد. مصرف عمدي مواد با 2/52%، بيشترين موارد را به خود اختصاص داده بود و نسبت آن در زنان 2 برابر مردان بود (P=0.001). اپيوم و مشتقات آن بيشترين عامل مرگ بود (9/45%). رايج ترين عارضه منجر به فوت، مشکلات تنفسي (7/56%) بود.
نتيجه گيري: نتايج، نشان دهنده افزايش ميزان مسموميت با داروها و مواد شيميايي و فوت ناشي از آن ها به خصوص مسموميت با مواد اپيوئيدي و سموم آفت کش در اين استان بوده است. نتايج اين مطالعه، نشان دهنده بالابودن ميزان مسموميت با داروها و مواد شيميايي و فوت ناشي از آنها، به خصوص مسموميت با مواد اپيوييدي و سموم آفت کش در استان همدان است. به نظر مي رسد بالابودن ميزان مسموميت با اين نوع از مواد، ناشي از آسان بودن امکان دسترسي به آنها مي باشد.