مقاله تعيين رابطه عوامل درون خانوار و مهاجرت اعضاي خانوارهاي روستايي شهرستان مرند به شهرها در سال 1383 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در روستا و توسعه از صفحه 93 تا 114 منتشر شده است.
نام: تعيين رابطه عوامل درون خانوار و مهاجرت اعضاي خانوارهاي روستايي شهرستان مرند به شهرها در سال 1383
این مقاله دارای 22 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهاجرت شهري
مقاله مهاجرت (عوامل درون خانوار)
مقاله خانوار روستايي
مقاله مرند (شهرستان)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موثقي جديدي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: خاتون آبادي سيداحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطه عوامل زمينه اي درون خانوار (ويژگي هاي فرد مهاجر و سرپرست خانوار) و مهاجرت اعضاي خانوارهاي روستايي به شهرها، در 32 روستاي شهرستان مرند با مطالعه 557 خانوار نمونه به انجام رسيد. نتايج رگرسيون لوجستيک چند متغيره نشان مي دهد که به ترتيب سه متغير جنسيت (مرد بودن) فرد مهاجر، غيرشاغل بودن سرپرست خانوار، و تنوع منابع درآمدي، با سطح معني داري بالا، به عنوان قوي ترين عوامل موثر بر مهاجرت به شهر اعضاي خانوارهاي روستايي شناسايي شدند. کمترين ميزان مهاجرت به دلايل اقتصادي و غيراقتصادي، زماني صورت مي گيرد که سرپرست خانوار زن باشد. در مهاجرت هايي که به دلايل اقتصادي صورت مي گيرند، خوش نشين بودن خانوار روستايي و تعداد عائله خانوار، بدون در نظر گرفتن ويژگي هاي فردي آنان، به ترتيب، قوي ترين عوامل تعيين کننده مهاجرت اند که از نظر آماري نيز معني دار هستند. به طورکلي، تنها بيکاري روستاييان و امکان کاريابي در شهر و ويژگي هاي عمده فردي مثل تحصيلات يا مهارت فني، عامل تعيين کننده مهاجرت روستاييان به شهرها نيست، بلکه، مجموعه شرايط کلي توسعه نيافتگي روستايي و عدم وجود جاذبه هاي زندگي در روستاهاي مورد مطالعه از عوامل اصلي مهاجرت به شمار مي آيند.