مقاله تعيين سطح برگ ويژه و ميزان عناصر پر مصرف (ازت، فسفر، کلسيم، پتاسيم) موجود در برگ گونه بنه (Pistacia mutica) (مطالعه موردي در جنگل هاي ياسوج) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1389 در علوم و فنون منابع طبيعي از صفحه 11 تا 22 منتشر شده است.
نام: تعيين سطح برگ ويژه و ميزان عناصر پر مصرف (ازت، فسفر، کلسيم، پتاسيم) موجود در برگ گونه بنه (Pistacia mutica) (مطالعه موردي در جنگل هاي ياسوج)
این مقاله دارای 12 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سطح برگ ويژه
مقاله عناصر پرمصرف
مقاله بنه
مقاله جنگل هاي ياسوج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح چاي ميرمظفر
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به بررسي و تعيين ميزان عناصر پر مصرف معدني موجود در برگ ها و پي بردن به شاخص هايي از برگ مانند سطح برگ، وزن تر و خشک، درصد رطوبت و نسبت سطح برگ به جرم آن در شرايط معمولي از درخت بنه در محدوده جنگل هاي گردنه ماه پرويز ياسوج در دامنه ارتفاعي بين 1850 تا 2600 متر از سطح درياي آزاد انجام شد. در اين تحقيق تعداد 30 درخت بنه به طور کاملا تصادفي (Random sampling)انتخاب و 4 برگ از هر پايه در 4 جهت جغرافيايي و از ارتفاعات مختلف پايين، قسمت ميانه و بالاي تاج درختان جمع آوري شدند. ضمنا سطح برگ ويژه و عناصر معدني موجود در برگ ها نيز در آزمايشگاه تعيين شد. نتايج حاصل از تجزيه برگ نشان داد که نمونه هاي برگ درختان بنه داراي 92.04 درصد ماده خشک، 1.47 درصد کلسيم، 0.12 درصد فسفر، 0.99 درصد پتاسيم، 0.005 درصد سديم، 0.74 درصد منيزيم، 2.48 درصد مس و 0.43 درصد ازت مي باشند. مطالعه سطح برگ ويژه و تغييرات حاصل مبين اين موضوع است که نسبت وزن خشک و تر در جهات مختلف جغرافيايي و در قسمت هاي مختلف تاج درخت اختلاف فاحشي ندارند، اما سطح برگ ويژه در قسمت هاي مختلف تاج درخت و جهات مختلف بر اساس نتايج به دست آمده با يکديگر اختلاف دارند. به طوري که در جهت شمالي و جنوبي در حالت خشک، سطح برگ ويژه در مناطق بالاي تاج درخت به ترتيب بين 68.09 تا 79.1 و 66.6تا 76.6 ميلي متر مربع و در حالت تر بين 33.3 تا 38.5 و 33.8تا 39.8 ميلي متر مربع مي باشد و درجهت غربي و شرقي در حالت وزن خشک به ترتيب 55.1 تا 63.6 و 62.4 تا 68.6 ميلي متر مربع و در حالت وزن تر 33.3 تا 34.3 و 30.2 تا 37.2 ميلي متر مربع مي باشد.