مقاله تعيين كمي ريسك حريق و انفجار در يك واحد فرايندي به روش شاخص حريق و انفجار DOW که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان 1387 در سلامت كار ايران از صفحه 39 تا 46 منتشر شده است.
نام: تعيين كمي ريسك حريق و انفجار در يك واحد فرايندي به روش شاخص حريق و انفجار DOW
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص حريق و انفجار
مقاله واحد فرايندي
مقاله ريسك
مقاله خسارت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: عدل جواد
جناب آقای / سرکار خانم: ورمزيار سكينه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: خطر آتش سوزي و انفجار به ترتيب از اولين و دومين خطرات اصلي در صنايع فرايندي است. اين مطالعه به منظور تعيين شدت ريسك حريق و انفجار، شعاع در معرض و برآورد محتمل ترين خسارت انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه كمي واحد فرايندي مورد نظر بر اساس پارامترهاي تاثيرگذار بر ريسك حريق و انفجار انتخاب شد. سپس با استفاده از روش شاخص حريق و انفجار (F&EI) DOW مورد آناليز قرار گرفت. اطلاعات فني مورد نياز براي محاسبه شاخص از اسناد فرايندي، راهنماي شاخص و گزارشات موجود بدست آمد پس از محاسبه شاخص، شعاع در معرض خطر تعيين و محتمل ترين خسارت واقعي برآورد گرديد.
يافته ها: شاخص حريق و انفجار واحد فرايندي تحت مطالعه 226 محاسبه شد كه شدت ريسك معادل با آن شديد و غيرقابل پذيرش بود. از طرفي شعاع خطر و درصد آسيب به تجهيزات موجود در اين ناحيه به ترتيب 57 متر و 83 درصد تعيين گرديد. به علاوه محتمل ترين خسارت واقعي 6.7 ميليون دلار برآورد شد.
نتيجه گيري: شاخص حريق و انفجار يك تكنيك مناسب براي ارزيابي ريسك و برآورد خسارات ناشي از حريق و انفجار صنايع فرآيندي و براي تعيين نقاط پرخطر و كم خطر يك صنعت است. در اين تكنيك مجموعه عوامل تاثيرگذار بر ريسك حريق و انفجار بصورت شاخصي نمايش داده مي شود كه مبنايي براي قضاوت درجه ريسك است. از طرفي خسارات برآورد شده مي توانند به عنوان مبنايي براي حق بيمه ناشي از انفجار و آتش سوزي قرار گيرند.