مقاله تعيين مقادير عناصر معدني سديم، پتاسيم، کلسيم، منيزيم، آهن، روي و مس در کبد و کليه گاوميش هاي کشتار شده در کشتارگاه صنعتي اروميه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در مجله علوم و صنايع غذايي از صفحه 11 تا 17 منتشر شده است.
نام: تعيين مقادير عناصر معدني سديم، پتاسيم، کلسيم، منيزيم، آهن، روي و مس در کبد و کليه گاوميش هاي کشتار شده در کشتارگاه صنعتي اروميه
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عناصر معدني
مقاله گاوميش
مقاله هضم اسيدي
مقاله جذب اتمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاجيك حسين
جناب آقای / سرکار خانم: پژوهي الموتي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي رزاق
جناب آقای / سرکار خانم: عصري رضايي سيامك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کبد و کليه گاوميش به مانند ديگر ضمايم خوراکي بعنوان منابع پروتئيني در دسترس مورد استفاده قرار مي گيرند. در اين مطالعه به منظور اندازه گيري مقادير عناصر معدني سديم، پتاسيم، کلسيم، منيزيم، آهن، مس و روي در کبد و کليه گاوميش هاي کشتار شده در کشتارگاه صنعتي اروميه و ارزيابي تفاوت ميزان آنها در جنس نر و ماده و دو گروه سني نابالغ و بالغ، از روش هضم اسيدي به طريقه خاکستر خشک، استفاده گرديد. در مجموع، نمونه هاي کبد و کليه از 40 راس گاوميش کشتار شده جمع آوري و بر اساس جنسيت و سن دسته بندي شدند. آناليز نمونه هاي حاصل از هضم اسيدي بوسيله دستگاه جذب اتمي، کاليبره شده با کمک محلولهاي استاندارد خالص عناصر معدني، انجام گرديد. بالاترين مقادير عناصر معدني اندازه گيري شده در کبد و کليه به ترتيب مربوط به پتاسيم با 326.4 و 212.69 و سديم با 72.2 و 172.32 ميليگرم در 100 گرم بافت تازه بود. همچنين بر اساس ارزيابي صورت گرفته هيچ گونه اختلاف آماري معني داري بر اساس جنسيت و بلوغ در نمونه هاي مورد بررسي مشاهده نگرديد.