سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهرزاد کشوری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
حسن خالقی زواره – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی شهرکرد
محمد ریحانی – کارشناس سازمان هواشناسی کشور

چکیده:

بطور کلی باد یکی از مهمترین پدیده‌های جوی است که تأثیر بسیار مهمی در زندگی موجودات کره زمین، اعم از حیوانات، گیاهان وانسان‌ها دارد. به منظور تعیین الگو ونحوه رفتار باد در منطقه جنوب کشور، داده های بیست سال (از1981تا 2000) ایستگاه های هواشناسی آبادان ، بوشهر ، ابوموسی و کیش در مورد باد استخراج شده اند. این داده ها مشتمل بر سمت و سرعت باد دیدبانی شده در هر سه ساعت یکبار می باشند. با بدست آوردن میانگین های مختلف بزرگی باد اعم از ماهانه، فصلی، سالانه طی دوره آماری مورد بحث و همچنین بدست آوردن تداوم باد در فواصل زمانی مناسب ماهانه و فصلی و تنظیم جداول متناظر به آنها و رسم نمودارهای توزیع فراوانی جهتی و اندازه ای به تحلیل آنها پرداخته شده است. در ادامه با استفاده از داده های باد، توابع توزیع ویبال سرعت های باد در 12 جهت بدست آورده شده اند و نمودار آنها رسم گردیده اند. نمودارها و جداول مناسب برای بادهای شدید وزیده در این ایستگاه ها بدست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. با توجه به جمع بندی های انجام شده روی نتایج بدست آمده، یک الگو برای باد میانگین سطح زمین در ایستگاه هاینام برده طی دوره آماری فوق الذکر بدست آورده شده است.