سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

قربان عسگری – دانشجوی دکترای بهداشت محیط دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه
سید باقر مرتضوی – استاد دانشگاه تربیت مدرس
منصور ضرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده:

رنگ ها، مواد آلی با ساختار پیچیده، غالبا سمی، سرطانزا، جهش زا، غیر قابل تجزیه بیولوژیک و پایدار در طبیعت هستند. رنگ از مهمترین مواد آلوده کننده فاضلاب صنایع نساجی بوده و حذف آن همواره هدف مهم در زمینه کنترل پساب این صنعت می باشد. خاکستر استخوان به دلیل ارزان بودن نسبت به کربن فعال، عدم نیاز به مرحله فعال سازی، مقاومت فیزیکی بالاتر نسبت به کربن فعال و دسترسی آسان به مواد اولیه مورد نیاز، توانایی حذف انواع مختلف آلاینده ها کاربرد زیادی پیدا کرده است. در این مطالعه تاثیر غلظت اولیه رنگ، دوز جاذب، زمان تماس و pH در جذب متیلن بلو با خاکستر استخوان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که حذف رنگ با افزایش غلظت اولیه آن افزایش می یابد و همچنین با افزایش ( 5 تا 12 ) pH میزان جذب رنگ افزایش یافت. با توجه به نتایج pH بهینه در جذب متیلن بلو در خاکستر استخوان بین 8/5 تا 12 می باشد . داده های جذب ازایزوترم لانگمیر تبعیت می کند و جذب متیلن بلو بر روی خاکستر استخوان با سینتیک درجه دو کاذب مطابقت دارد. نتایج نشان داد که از خاکستر استخوان می توان به عنوان یک جاذب ارزان قیمت و مناسب در حذف رنگ استفاده کرد.