سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صالح اشرفی – دانشگاه تبریز، دانشکده فیزیک- گروه فیزیک هسته ای
سید محسن اعتصامی –

چکیده:

در این کار اسپکترومتر AT1315 برای تعیین اکتیویته و همچنین تشخیص رادیو نوکلئیدهای موجود در نمونه های طبیعی با اکتیویته پایین به کار گرفته شده است.طیف سنجی گاما بوسیله سوسوزن NaI انجام شده، که برای پایین آوردن تابش زمینه از یک دیواره سربی به عنوان حفاظ غیر فعال ویک سوسوزن پلاستیک به عنوان حفاظ فعال که با پوشش 2Л استرادیان در مقابل آشکارساز NaI قرار گرفته است استفاده می شود.همچنین یک مدار همزمانی باعث فیلتر کردن پرتوهایی می شودکه از خارج محیط اسپکترومتر به آشکارسازها می رسند.در این کار با شبیه سازی آشکارسازها بوسیله کد Geant4.8.2 و بدست آوردن تابع پاسخ هر یک از سوسوزن ها تطابق با تجربه موفق به محاسبه راندمان قله تمام انرژی، راندمان ذاتی برای سوسوزن NaI و سپس راندمان سوسوزن پلاستیک و نهایتا راندمان کل سیستم شده ایم.