سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدعلی فارسی – دانشجوی دکتری ساخت و تولید
بهروز آرزو – دانشیار دانشکده مکانیک

چکیده:

این مقاله بیانگر تحقیقی برمبنای تئوری گراف جهت تعیین اتوماتیک ترتیب عملیات برش در قالب مرحله ای است گراف از جمله ابزار بهینه سازی است که در این مقاله از آن جهت نمایش عملیات های برش در یک قطعه ورقی و ارتباط بین آنها استفاده شده است تعیین ترتیب عملیاتها، در دو مرحله انجام می شود. نخست عملیات های برش براساس ارتباط تلرانسی کلاسه بندی شده و سپس براساس تئوری گراف رنگ و عدد رنگی حداقل، عملیاتهای برش همزمان شناسایی و گروه بندی انجام می شود. بطوریکه عملیاتهای یک دسته ( گروه ) بایستی در یک ایستگاه انجام شود. سپس براساس تعادل و بالانس نیروها در قالب، ترتیب بهینه ایستگاه ها مشخص می شود تابع هدف دراین بخش حداقل کردن اختلاف گشتاور بین طرفین قالب مرحله ای است.