سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا آقامحمدی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعت آب و برق
سیدمحمدعلی موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

تعیین میزان ماکزیمم توان انتقالی قابل دسترس در سیستم های قدرت و راههای بهبود آن اهمیت بسزایی دارد . در این مقاله میزان بهبود توان انتقالی کریدوری از خطوط ارتباطیبین دو ناحیه در حضورSTATCOM بررس ی شده است .میزان حداکثر توان انتقالی با در نظر گرفتن افت ولتاژ مجاز و رعایت پایداری ولتاژ بصورت جداگانه محاسبه شده و جایابی بهینه STATCOM به منظور افزایش میزان توان انتقالی کریدوری از خطوط صورت گرفته است