سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی احمد آقاپور – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

چکیده:

رشد روز افزون جمعیت و به دنبال آن تولید فاضلابهای شهری و صنعتی از مهمترین عامل تهدید کننده کیفیت منابع آب می باشد واز طرفی منابع آب زیرزمینی تقریبا بعنوان عمده ترین ذخایر آب و تامین کننده آب شرب بویژه در کشور ما می باشد( 5)..هدف این مقاله چگونگی محاسبه حریم کیفی به منظور جلوگیری و پیشگیری از ورود مواد عوامل آلاینده اعم از میکروبی، شیمیایی و بیوژیکی به منابع آب آشامیدنی می باشد بطوریکه این منابع آب از ورود آلودگیها و عوامل تهدید کننده سلامت انسانی و زیست محیطی محافظت گردد. در این مطالعه برای تعیین حریم کیفی چاه آب شرب سلماس از روش پیشنهادی وزارت نیرو در دستورالعمل نحوه صدور مجوز برای بسته بندی آب جهت مصارف شرب، استفاده گردید( 9). در این روش براساس نوع منبع آلاینده برای هر چاه سه نوع حریم کیفی بنام های حریم حمایت فوری، حریم حمایت اجباری و حریم احتمالی آلودگی تعریف می گردد. برای تسهیل در انجام محاسبات مدلی در محیط 2003- MS-Excel تهیه شده که با وارد نمودن اطلاعات اولیه مورد نیاز هر یک از حریمهای حمایت اجباری (R2 ) و احتمالی آلودگی ( R3 ) می گردد. حریم حمایت فوری چاهها در محدوده 50-35 35 متر بر اساس نظر کارشناسی، حریم حمایت اجباری در محدوده 175-107 متر و حریم احتمالی آلودگی حریم در محدوده 1566- 235 متر محاسبه گردید. با عنایت به مقادیر حریم حمایت فوری، آزاد سازی آنها در درون محوطه شهری معمولا از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد و حفر چاه جدید مناسب تر می باشد. از طرفی با در دست داشتن حرایم سه گانه محاسبه شده برای هر چاه می توان از استقرار صنایع یا منابع آلاینده مشکل ساز دیگر مانند احداث پمپ بنزین در آن محدوده جلوگیری بعمل آورد.