سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید کاردان مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب دانشگاه بیرجند
فاطمه حاجی‌زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه بیرجند
بهروز اعتباری – کارشناس ارشد هیدرژئولوژی سازمان آب منطقه‌ای خراسان جنوبی

چکیده:

تدوین یک سیستم پایش خشکی و خشکسالی و مدیریت آن از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. بدین منظور با استفاده از آمار بارندگی ایستگاههای هواشناسی در شرق کشور اقدام به برازش آمار مبتنی بر میانگین میان مدت در این منطقه از کشور نموده‌ایم که بر ای اساس دو شاخص SPI و SIAP مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده سال آبی 75-1374 به عنوان خشک‌ترین سال، از سوی هر دو شاخص معرفی شد. همچنین رابطه معنی‌داری بین این دو شاخص در این منطقه برقرار گردید که نشان‌دهنده‌ی همبستگی بین این دو شاخص در تعیین وضعیت خشکی می‌باشد.