سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرزانه صیادزاده – کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه شیراز
سیدمحمدعلی زمردیان – عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

چکیده:

بدون شک بحث پی سازی مهم ترین و بحرانی ترین بخش در طراحی سدهاست. بسیاری از مخازن سد های ساخته شده در جهان، دارای مشکلات ناشی از نشت و پدیده زیرشویی زیر پی می باشند. گرادیان خروجی نیزمهمترین معیار طراحی برای ضریب اطمینان نسبت به زیرشویی است. همچنین شیب هیدرولیکی و فشار آب بالا در پی سدها یکی از مهمترین مسائل مرتبط با پایداری پی در سدهای نفوذناپذیر می باشد. بنابراین یافتن روشهایی برای کاهش مقدار نشت و گرادیان خروجی و پیش بینی فشار بالابر ناشی از نیروهای هیدرواستاتیکی موجود در پی سد بسیار حائز اهمیت خواهند بود. در این تحقیق از نرم افزار ANSYS استفاده شده است. این تحقیق خصوصیات جریان را در سدهای نفوذناپذیر با عرض متغیر و پرده سپر در عمقهای مختلف پنجه پایین دست، روی سیستم خاک دو لایه بررسی می کند و نتایج بدست آمده بصورت نمودارهای بی بعدی ارائه می شوند.