سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسن پیراسته – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیایران
احمد رادان – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیایران

چکیده:

یک روش کنترلی با ،روش کنترل مستقیم گشتاور(DTC) عملکرد بسیار مطلوب برای درایوهای موتور القایی است که در دو دهه اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته است . عملکرد ساده، مقاوم بودن در برابر تغییر پارامترهای موتور و عدم نیاز به سنسور؛ از مزایای ا ین روش است . مهم ترین ایراد این روش، ریپل گشتاور الکترومغناطیسی است . با انتخاب بردارهای ولتاژ مناسب، ریپل گشتاور موتور به مقدار قابل ملاحظهای کاهش می یابد. در این مقاله، با هدف انتخاب بردارهای مناسب؛ روشی جهت بررسی اثر دقیق هر بردار ولتاژ بر روی شار استاتور و گشتاور الکترومغناطیسی معرفی میشود. سپس با استفاده از روش ارائه شده، نشان داده خواهد شد که با تقسیم فضای برداری به سکتورهای 60 درجه ای؛ استفاده تعداد بردارهایی که می توان از آن ها در روشDTC کرد کاهش می یابد. بنابراین پیشنهاد می شود برای افزایش درجه های آزادی، فضای برداری را به 12 سکتور 30 درجه ای تقسیم کنیم . در نهایت درجه های آزادی مبدل ماتریسی برای پیاده سازی روشDTCاستخراج خواهد شد.