سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عادل جهانگیری – موسسه تحقیقات کشاورزی دیم
سید حسین صباغپور – موسسه تحقیقات کشاورزی دیم
رضا حق پرست – موسسه تحقیقات کشاورزی دیم
منصور صفی خانی – موسسه تحقیقات کشاورزی دیم

چکیده:

واکنش متفاوت ژنوتیپ ها به شرایط محیطی یا همان اثر متقابل ژنوتیپ با محیط یکی از مباحث مهم اصلاح نباتات بوده و تجزیه آماری آن، اصلاحگر را در جهت گزینش صحیح ژنوتیپ های مطلوب یاری می کند. این تحقیق به منظور دستیابی به لاین ها و ارقام پر محصول و سازگار به شرایط مختلف آب و هوایی مناطق اجرا در پنج استان کشور با حضور 16 لاین و شاهد به مدت سه سال زراعی به اجرا در آمد. بر اساس نتایج حاصل، لاین شماره 16 (FLIP92-40C) بیشترین میانگین عملکرد را در همه مکان ها داشت، ضمنا بر اساس میانگین رتبه ها، این لاین با میانگین 3/6 بهترین رتبه را به خود اختصاص داد بنابراین، این ژنوتیپ دارای سازگاری عمومی بوده و تقریبا تمام مناطق را پوشش می دهد و لذا قابل توصیه به همه مکان ها می باشد. شایان ذکر است که این لاین دارای سازگاری ویژه به مناطق گچساران و گرگان نیز می باشد. علاوه بر این ژنوتیپ، لاین شماره 15 (FLIP 93-93C) که عملکرد بالایی در دو منطقه کرمانشاه و لرستان و عملکرد نسبتا بالایی در ایلام داشت، دارای سازگاری ویژه برای مناطق کرمانشاه، لرستان و ایلام بوده و قابل توصیه در این سه منطقه است.