سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی دانش پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
نجف هدایت – استادیار گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
علی روحانی – استادیار گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

تأمین آب مورد نیاز و انتقال آن مهم‌ترین مسئله در کشاورزی است. یکی از عوامل کاهش راندمان انتقال، رسوب گذاری در کانال‌های انتقال آب است . موضوع اصلی پروژه بررسی راندمان تله اندازی شبکه با استفاده از نرم‌افزار شارک در حوضچه های ترسیب اختصاص دارد که هدف مطالعه آبگیر ایستگاه پمپاژ سبیلی دزفول بوده است. نتایج حاصله توسط نرم‌افزار و تحلیل آن‌ها نشان داد که راندمان تله اندازی ما سه حدود 100 د صد و راندمان تله اندازی سیلت حدود 88% می‌باشد . نمایش هرچه نشان داد 5/42% از ذرات سیلت به تله افتادند. نتایج تجربی کل حجم ماسه‌ها ی ته‌نشین شده را 62 مترمکعب نشان داد درحالی‌که کل حجم سیلت های ته‌نشین شده را 46 متر مکعب برآورد کرد.علاوه بر این‌ها غلظت متوسط ماسه‌ها یک حوضچه را ترک نمودند ppm0 (قسمت در میلیون ) و غلظت متوسط سیلت هایی کش را ترک نمود ppm 4برآورد گردید . نتایج حاصل نشان داد که می‌توان از این مدل به عنوان یک ابزار تحلیلی قدرتمند در مطالعه پروژه‌های مهندسی رودخانه بالا خس بررسی غلظت و دانه بندی رسوبات ورودی مورد استفاده قرار داد .