سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

عبدالرضا باباخانی – کارشناس ارشد مهندسی دریا، شرکت فنی و مهندسی لیان طراح
حسن صیادی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله، ابتدا رفتارهای هیدرودینامیکی یک نوع شناور تندرو با نام SLICE با استفاده از آزمایش جمع آوری شده و سپس با استفاده از داده های موجود، یک شبکه عصبی چندلایه درنظر گرفته شده و آموزشهای لازم به شبکه داده می شود . پس از آموزش ، رفتار شناور در یک شرایط دیگر و متفاوت، با استفاده از داده های لازم و شبکه عصبی آموزش دیده شده تعیین شده و با نتایج حاصل از آزمایش مقایسه میشود . نتیجه این است که خروجی شبکه عصبی، پاسخی بمراتب بهتر نسبت به تعیین رفتار هیدرودینامیکی بدست آمده از میانیابی خواهد داد .