سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
نفیسه خلعتبری – دانشجوی دکتری جانوران دریا، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
عبدالعلی موحدی نیا – استادیار گروه بیولوژی دریا، دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر، ایران
نگین سلامات – استادیار گروه بیولوژی دریا، دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر، ایران
امیر پرویز سلاطی – استادیار گروه شیلات، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران

چکیده:
ماهی شانک زرد باله Acanthopagruslatus یکی از با ارزش ترین ماهیان دریایی از نظر اقتصادی و شیلاتی درایران است. بنابراین درک و شناخت درست از مراحل رسیدگی جنسی و بررسی تغییرات بافت تخمدانی این گونه دریایی برای تکثیر و پرورش موفق ان ضروری است. جهت بررسی این تغییرات نمونه برداری ها ازمهر ماه ۱۳۹۱ تا اردیبهشت ۱۳۹۲ درمنطقه خور موسی واقع در شمال غربی خلیج فارس صورت گرفت. پس از مطالعات بافتی تخمدان ماهی شانک، ۶مرحله رسیدگی جنسی در این ماهی شناسایی شد. شاخص GSI در اسفند ماه، به اوج خود رسید و در فروردین ماه کاهش ناگهانی یافت. این بررسی ها نشان دادند که ماهی شانک رزد باله دارای دوره تخم ریزی طولانی بوده و تخم ریزی در این ماهی به صورت غیر همزمان صورت می گیرد.